Homepage‎ > ‎

Mediatomb

Mediatomb on avoimella lähdekoodilla toteutettu UPnP mediapalvelin, joka toimii Linux-pohjaisissa järjestelmissä. Mediapalvelin toimii esimerkisi Sony Playstation 3:n kanssa. PS3:lla voi katsella Linux-palvelimeen talletettuja kuvia ja videoita sekä kuunnella mp3-musiikkia.

Mediatomb-ohjelman kotisivut: http://mediatomb.cc/
Seuraavassa on muutamia ohjeita, kuinka Mediatomb-ohjelman saa toimimaan paremmin.

Suomenkieliset ääkköset näkyviin tiedostojen nimissä:

Lähde: http://www.freesoftwaremagazine.com/columns/upnp_mediatomb_ps3_and_me

Errors like "iconv: Invalid or incomplete multibyte or wide character", "... could not be converted to new encoding: invalid character sequence!". These can be fixed by adding following lines to ~/.mediatomb/config.xml in import-section:

<filesystem-charset>ISO-8859-1</filesystem-charset>
<metadata-charset>ISO-8859-1</metadata-charset>

Note that you have to delete the database (~/.mediatomb/mediatomb.db) and re-import the tracks for this to take effect.

Crontab-viritys TVkaistaa varten

Seuraava asetus crontabissa hakee tvkaista-skriptin avulla katselulista- ja sarjat-tallenteet Linux-palvelimelle, jonka jälkeen ne tulevat näkyviin Mediatomb-ohjelmaan.

# use /bin/sh to run commands, no matter what /etc/passwd says
SHELL=/bin/sh
#
# run at 2am and 4 am, every day
0 2 * * *       $HOME/tvkaista get list>> $HOME/loki.lst 2>&1
0 4 * * *       $HOME/tvkaista get seasons>> $HOME/loki.lst 2>&1


Lähde: tvkaista-cli komentorivikäyttöliittymä,  http://code.google.com/p/tvkaista-cli/

Comments